ELMİ ŞURA

 

19.09.2018-ci il tarixdə Pedaqoji fakültə Elmi Şurası keçirilmişdir. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur:

  1. 2017-2018-ci tədris ilinin yekunları və qarşıda duran vəzifələr – dos. B.F.Apoyev
  2. Tədris ilinin I yarısı üçün həvəsləndirici təqaüdlərin təsdiqi – İ.Haqverdiyev
  3. Cari məsələ: Ümumi pedaqogika kafedrasının dosenti B.F.Apoyevin “Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşləri” dərsliyinin çapa təqdim edilməsi.