Pedaqoji təcrübə

16.02.2024-cü il tarixindən etibarən Gəncə Dövlət Universitetinin “Psixologiya” və “Təhsildə Sosial Psixoloji Xidmət” ixtisaslarında təhsil alan IV kurs tələbələri Pedaqoji təcrübəyə başlayırlar.

Belə ki, adı çəkilən ixtisaslar üzrə pedaqoji təcrübə “LOqos” və “Narınc” psixoloji və nitq mərkəzlərində (Universitetlə bağlanmış müqavilə əsasında) Keçiriləcəkdir.

Bu işdə tələbələrimizə dəstək olan Gəncə Dövlət Universitetinin hörmətli rektoru , professor Y.Yusibova Psixologiya kafedrası adından dərin minnətdarlığımızı bildiririk.