” Mülki müdafiədə əhalinin mühafizəsinin əsas prinsip və üsulları. Mühafizə qurğularının təsnifatı.” mövzusunda açıq dərs

14.11.2023 tarixində  Fiziki tərbiyə Çağırışaqədərki hazırlıq və MM kafedrasının baş müəllimi Rəna Kərimovanın Məktəbəqədər təhsil və TSPX ixtisaslarının 1-ci kurs tələbələri ilə Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım fənnindən ” Mülki müdafiədə əhalinin mühafizəsinin əsas prinsip və üsulları. Mühafizə qurğularının təsnifatı.” mövzusunda açıq dərsi dinlənilomişdir.  Açıq dərsdə Fiziki tərbiyə Çağırışaqədərki hazırlıq və MM kafedrasının müdiri dossent Nəbiyev Niyazi , monitorinq qrupunun üzvü prof. Cəfər İbrahimov , kafedranın baş müəllimi Fikrət Hüseynov , müəllim Zülfiyyə Ələkbərova iştirak etdilər.