“İnkluziv təhsildə müəllimin peşə ustalığı” mövzusunda açıq dərs keçirildi

1.05.2023-cü il tarixdə Ümumi pedaqogika kafedrasının b/m Abbasova Bəsirə Heydər qızının Məktəbəqədər təlim və tərviyə ixtisasının III kursunda İnkluziv təhsil fənnindən “İnkluziv təhsildə müəllimin peşə ustalığı” mövzusunda açıq dərsi keçirildi.