Pedaqoji fakültədə kollokviumlar arası yoxlama imtahanlarına start verilmişdir

Təhsildə sosial psixoloji xidmət ixtisasının II kurs tələbələri “Şağird fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinin üsul və vasitələri” fənnindən yoxlama imtahanları verirlər.