“Əsas musiqi aləti-3” fənnindən “Etüd və pyeslər üzərində iş” mövzusunda açıq dərs

16 noyabr 2022-ci il taixində “Musiqi fənləri” kfedrasının baş müəllimi Mehriban Şövkət qızı Hacıyevanın “Əsas musiqi aləti-3” fənnindən “Etüd və pyeslər üzərində iş” mövzusunda Pedaqoji fakültənin “Musiqi müəllimliyi” ixtisası üzrə II kurs tələbəsi Zeynəb Mehdi qızı Kərimli ilə fərdi məşğələ şəklində keçirdiyi açıq dərsi dinlənilmişdir.