Maarifçilik və inqilab dövründə Azərbaycanda gender problemi

09.04.2020-ci il tarixdə Pedaqoji fakültənin Psixologiya kafedrasının dosenti Nəsrullayeva Zərifə Nüvər qızının Genderin psixoloji problemləri fənni üzrə “Maarifçilik və inqilab dövründə Azərbaycanda gender problemi” mövzusunda “oline” dərsi keçirildi.