“Mənfi olmayan tam ədədlərin toplanması”

Təhsilin pedaqogikasi və metodikası kafedrasının müəllimi Samirə Nurməhəmmədli “İbtidai sinif müəllimliyi ixtisasinin” 1 kurus tələbələrinə “Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları” fənnindən “Mənfi olmayan tam ədədlərin toplanması” mövzusunda “online” dərsi keçirildi

https://www.facebook.com/watch/?v=574536866752273