ELMİ ŞURA

 

24.04.2019-cu il tarixdə Pedaqoji fakültə Elmi Şurası keçirilmişdir. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur:

  1. Yaz imtahan sesiyasına hazırlıq tədbirləri – dos.B.F.Apoyev.
  2. Pedaqoji təcrübənin gedişi vəzyyəti. Təcrübə rəhbəri – dekan müavini İ.Haqverdiyev.
  3. Fakültə TEC -nin illik hesabatı. B/m  T.Cabbarova.
  4. Fakültədə Fiziki Tərbiyə fənlərinin tədrisi vəziyyəti. TMŞ-nın sədri – dos.ZBayramova
  5. Seçmə fənlərin mövzusu və saatların təsdiqi. Dekan müavini İ.Haqverdiyev.
  6. Müsabiqə üzrə müəllim seçkisi. – İ.Haqverdiyev.
  7. Cari məsələ.