Açıq dərs – dos. Kəmalə Hacıyeva

01 .05.2017-ci il tarixdə Ümumi pedaqogika kafedrasının dosenti,  pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Kəmalə  Hacıyevanın “Eşitmə məhdudiyyəti olan uşaqların təhsil sistemi” mövzusunda “Magistratura” şöbəsinin “Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi” ixtisası I kurs tələbələrinə “Korreksion pedaqogika” fənnindən açıq dərsi  olmuşdur.Dərs  “ƏLA” qiymətləndirilmişdir.