Rüstəmova Leyla Vaqif qızı

Rüstəmova Leyla 1979-cu ildə Gəncə şəhərində anadan olub.1996-ci ildə GDU-nin  İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası ixtisasına daxil olub. 2000-ci ildə GDU-nin magistratura şöbəsinin İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası ixtisasına daxil olub. GDU-nin 2003-cü ildə psixologiya kafedrasında laborant vəzifəsində çalışıb. 2011-ci ildə isə Təhsilin pedaqogikası və metodikası kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyir. 2014-cü ildə doktoranturaya dissertant qəbul olub.Minimum imtahanları verib. Hal-hazırda  dissertasiyanın ilkin müzakirəsi ərəfəsindədi. Dərc edilmiş məqalələrin 15-i Respublikamızın dövrü mətbuatında, 7-si isə xarici ölkələrin jurnallarında dərc olunmuşdur.

  Xaricdə dərc olunan məqalələr əsasən Rusiyanın Moskva Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Вестник”  “Наука и школа” “Thomson Reuters” Philadelphia, Москва Париж, Пенза, jurnallarında elmi – praktik konfranslarının materialları işıq üzü görmüşdür.

  2021-ci ildə çıxan məqalələrim:

 1.  Подготовка и модернизация прикладных работ модульных систем в процессе обучений.Статья.   Международной  научно- практической  конференции  “Артемовские чтения”   Пенза, 2021. 2.  Təlim modullarının metodologiyası və məzmunu Azərbaycan Respublikasının  Təhsil İnstitutu Elmi əsərlər cild 88, N 2,Bakı  2021.

Aləlidi. YAP-ın üzvüdü.