Beynəlxalq elmi-praktik konfranslarda müəllimlərin iştirakı genişlənir

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi və Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının təşkilatçılığı ilə 6-7 dekabr 2022-ci ildə keçiriləcək “Multikultural sahədə ənənəvi və klassik dəyərlər” mövzusunda Beynəlxalq                         elmi-praktik konfransın materiallarına “Musiqi fənləri” kafedrasının əməkdaşlarının 6 elmi məruzəsi daxil edilmişdir:

  1. Qurbanəliyeva S.F. “Идеи мультикультурализма в современном Азербайджане”
  2. Hacıyeva M.Ş. “Q.Qarayevin “Yeddi gözəl” baletində multikultural dəyərlərin təzahürü”
  3. Haqverdiyeva N.Ə. “Традиции мультикультурализма в творчестве Кара Караева”
  4. Rüstəmova S.İ. “Azərbaycan musiqisi və multikultural dəyərlər”
  5. Seyfullayeva N.N. “Bəstəkar T.Hacıyevin yaradıcılığında multikultural dəyərlərin təcəssümü”
  6. Tağıyeva G.H., Həsənova S.Z.  “Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların musiqi mədəniyyətinin qorunması, inkişafı və təbliği multikultural kontekstdə”

06 dekabr 2022-ci il tarixində Konfransın Plenar iclasında  professor S.F.Qurbanəliyeva onlayn çıxış etmiş, iştirakçıların suallarını cavablandırmışdır.

Bölmə iclaslarında müəllimlərin məruzələri dinləniləcəkdir.