Şəxsiyyətin formalaşması , tərbiyə prosesinin əsas problemi kimi

01.04.2020-ci il tarixdə Pedaqoji fakültənin Psixologiya kafedrasının baş müəllimi Məmmədov İlham Məmməd oğlunun “Şəxsiyyətin formalaşması tərbiyə prosesinin əsas problemi kimi” mövzusunda “online” dərsi keçirildi.

https://www.facebook.com/101382114855020/videos/279551983037778/