ELMİ ŞURA

20181128_110949

 

28.11.2018-ci il tarixdə Pedaqoji fakültə Elmi Şurası keçirilmişdir. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur:

  1. Fakültənin ixtisas kafedralarında  aparılan elmi tədqiqat işlərinin icra vəziyyəti – Kafedra müdirləri.
  2. Fakültə psixologiya fənlərinin tədrisi vəziyyəti – TMŞ-nın sədri dos.Z.Bayramova .
  3. Müsabiqə üzrə müəllim seçkisi – B/m İ.Haqverdiyev.
  4. Cari məsələ.