Açıq dərs- b/m. YUSİFOVA AYNUR

02.11.2017-ci il tarixdə Təhsilin pedaqogikası və metodikası kafedrasının baş müəllimi Aynur Yusifovanın Psixologiya ixtisasının I kursunda Pedaqogika fənnindən  “Təlim sistemləri və təlim modelləri” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Dərsi müxtəlif interaktiv təlim metodlarından istifadə etməklə təşkil edən müəllim mövzunun mahiyyətini geniş və aydın şərh etdi, beləliklə, məqsədə nail ola bildi. Açıq dərsdə fakültənin Tədrisin təşkil və təlim texnologiyaları üzrə dekan müavini  İ. Haqverdiyev, rektorun səlahiyyətli nümayəndəsi dos. C.İbrahimov,  kafedra müdiri dos. A.Quliyev və kafedranın bir qrup müəllimi iştirak edirdi. Dərs müzakirə edildi və “əla” qiymətləndirildi.