Elmi Şura

27.04.2016-ci  il tarixdə fakültə Elmi Şurasının növbəti iclası keçirilmişdir. İclasda aşağıdakı məsələlər müzakirə edilmişdir:

  1. Buraxılış kurslarında son sessiyaya və  dövlət imtahanlarına hazırlıq tədbirləri Dos.B.Apoyev
  2. Pedaqoji təcrübənin gedişi vəziyyəti – Təcrübə rəhbərləri
  3. Fakültə TEC –nin illik vəziyyəti – B/m T.Cabbarova
  4. Müsabiqə üzrə müəllim seçkisi – Elmi katib
  5. Cari məsələ. Dos.Z.Cavadovanın “Nizami Gəncəvinin əsərlərində insanın mənəvi təkamülünün psixoloji konsepsiyası” adlı monoqrafiyasının müzakirəsi