Category Archives: Elmi şura

Elmi şura

22 dekabr 2021-ci il tarixində Pedaqoji fakültədə Elmi şura keçirilmişdir. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur: Fakültənin ixtisas kfedralarında aparılan elmi-tədqiqat işlərinin icra vəziyyəti.- kafedra müdirləri. Fakültədə Psixologiya fənninin tədrisi vəziyyəti – TMŞ-nın sədri dos.Z.Bayramova. Müsbiqə üzrə müəllim seçkisi – b/m İ.Haqverdiyev Cari məsələ: Təhsil haqqı borcu ilə əlaqədar ÜOMQ-si 15.12.2021-ci ildə hesabat. Tələbələrə –

Daha ətraflı

Elmi şura

25 fevral 2020-ci il tarixində Pedaqoji fakültədə Elmi şura keçirilmişdir.  Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur: Buraxılış işlərinin icra vəziyyəti – kafedra müdiri. Akademik borcların ödənilməsinin təşkili – Tyutorlar: S.Bağırova, R. Məmmədova, N.Kərimova. Dövlət imtahanı fənlərinin müzakirəsi və təsdiq – dekan müavini İ.Haqverdiyev. Müsabiqə üzrə müəllim seçkisi. – Elmi katib. Cari məsələ.

ELMİ ŞURA

12.02.2020-ci il tarixdə Pedaqoji fakültə Elmi Şurası keçirilmişdir. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur: 1.Tədris ilinin I yarısının yekunları və qarşıda duran vəzifələr.- Dos.B.F.Apoyev 2.Tədris ilinin II yarısı üçün həvəsləndirici təqaüdlərin təsdiqi. 3.Fakültə Elmi Şurasının 2019/2020-ci tədris ilinin II yarısı üçün iş planının təsdiqi. – Elmi katib. 4. Müsabiqə üzrə müəllim seçkisi. – b/m İ.Haqverdiyev. 5.

Daha ətraflı

Elmi şura

19.12.2019-cu il tarixdə Pedaqoji fakültə Elmi Şurası keçirilmişdir. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur:  Payız imtahan sessiyasının hazırlıq tədbirləri – dos.B.Apoyev. Buraxılış işlərinin icra vəziyyəti – Kafedra müdirləri. 2019-cu il üçün elmi-tədqiqat işlərinin yekunu – kafedra müdirləri. Müsabiqə üzrə müəllim seçkisi – B/m İ.Haqverdiyev. Cari məsələ.

elmi şura

20.11.2019-cu il tarixdə Pedaqoji fakültə Elmi Şurası keçirilmişdir. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur:  Fakültənin ixtisas kafedralarında aparılan elmi tədqiqat işlərinin icra vəziyyəti – kafedra müdirləri. Fakültədə rus dili fənninin tədrisi vəziyyəti – TMŞ-nın sədri dos. Z.Bayramova Müsabiqə üzrə müəllim seçkisi. – b/m İ.Haqverdiyev Cari məsələ: Ümumi pedaqogika kafedrasının dosenti B.F.Apoyev “Heydər Əliyev və Nizami

Daha ətraflı

elmi şura

22.10.2019-cu il tarixdə Pedaqoji fakültə Elmi Şurası keçirilmişdir. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur:  Buraxılış işi və magistr dissertasiya mövzularının təsdiqi – dos. B.F.Apoyev. Akademik borcların ödənməsi vəziyyəti – Dekan müavini. Fakültə TMŞ-nın illik hesabatı və yeni tərkibin seçilməsi.- dos. Z.Bayramova Müsabiqə üzrə müəllim seçkisi. – b/m İ.Haqverdiyev. Cari məsələ: Kafedralarda hazırlanan proqramların müzakirəsi.

elmi şura

23.09.2019-cu il tarixdə Pedaqoji fakültə Elmi Şurası keçirilmişdir. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur: 2018-2019-cu tədris ilinin yekunları və qarşıda duran vəzifələri – dos.B.Apoyev. Tədris ilinin I yarısı üçün həvəsləndirici təqaüdlərin təsdiqi – İ.Haqverdiyev. Akkreditasiyaya hazırlığın vəziyyəti. Müsabiqə üzrə müəllim seçkisi – b/m İ.Haqverdiyev. Cari məsələ.

ELMİ ŞURA

28.06.2019-cu il tarixdə Pedaqoji fakültə Elmi Şurası keçirilmişdir. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur: İxtisas kafedralarının illik hesabatı – kafedra müdirləri. Buraxılış işlərinin müdafiəsinin və dövlət imtahanlarının yekunlarına dair DAK sədirlərinin hesabatı – DAK sədirləri. Buraxılış kurs tələbələrinə bakalavr dərəcəsi verilməsi haqqında – Dos. B.Apoyev. 2019-2020-ci tədris ilinə aid fakültənin, fakültə Elmi Şurası və kafedraların

Daha ətraflı

ELMİ ŞURA

  28.06.2019-cu il tarixdə Pedaqoji fakültə Elmi Şurası keçirilmişdir. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur: “Azərbaycan müəllimi” qəzetinin 03 may 2019-cu il tarixli 16(883) saylı nömrəsində dərc olunmuş elana əsasən Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasında müdir vəzifəsini tutmaq üçün verilmiş ərizələrin müzakirəsi Müsabiqə üzrə müəllim seçkisi – Elmi katib Cari məsələ.

ELMİ ŞURA

  19.06.2019-cu il tarixdə Pedaqoji fakültə Elmi Şurası keçirilmişdir. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur: Müsabiqə üzrə müəllim seçkisi. – Elmi katib. Cari məsələ: Təhsilin pedaqogika və metodikası kafedrasının müdiri dos. A.Quliyevin təqdimatının müzakirəsi.