Author Archives: Pedaqoji

AÇIQ DƏRS – MÜƏLLİM HÜRÜ KƏRİMOVA

  27.11.2017-cİ il tarixdə Ümumi pedaqogika kafedrasının müəllimi Hürü Kərimovanın İbtidai sinif müəllimliyi  ixtisasının IV kursunda Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşləri fənni üzrə “Fiziki tərbiyə ilə bağlı Nizami Gəncəvinin fikirləri” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Dərsdə fakültənin təlim və tədrisin təşkili üzrə dekan müavini  b\m İ.Haqverdiyev, b\m Afina Allahverdiyeva, müəllim Səadət Məhərrəmova, müəllim Pərvanə Əliyeva iştirak etdi.

Daha ətraflı

PROFESSOR YUSİF YUSİBOV “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏXRİ DİPLOMU” İLƏ TƏLTİF EDİLMİŞDİR

  27 noyabr 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin  sərəncamı ilə Azərbaycan respublikasında təhsilin inkişafındakı  xidmətlərinə görə universitetimizin hörmətli rektoru prof.Y.Yusibov  “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə təltif edilmişdir. Bu təltif təkcə rektorumuzun deyil Gəncə Dövlət Universitetinin bütün kollektivinin,o cümlədən fakultəmizin çoxsaylı  professor –müəllim heyətinin əməyinə verilən yüksək qiymətidir. Buna görə möhtərəm cənab Prezidentimizə fakultənin 

Daha ətraflı

AÇIQ DƏRS – DOS. ZİYAFƏT BAYRAMOVA

  Təhsilin pedaqogikası və metodikası kafedrası dosenti Ziyafət Bayramovanın İbtidai sinif müəllimliyi ixtisasının II kurs rus bölməsində açıq dərsi keçirilmişdir. “Pedaqogika naçalnoqo obrazovaniya” fənnindən keçirilən açıq dərs “İnkluzivnoe obrazovaniye v naçalnoy şkole” mövzusunda yeni təlim metodları əsasında slaydla keçirilmişdir. Dərs əla qiymətləndirilmişdir.

AÇIQ DƏRS – B/M.SAİDƏ NƏSİBOVA

  23.11.2017-ci il tarixində fakültənin Təhsildə sosial-psixoloji xidmət ixtisasının 1-ci kursunda Təhsilin pedaqogikası və metodikası kafedrasının baş müəllimi Saidə Nəsibovanın “Tərbiyənin prinsipləri,metodları və texnologiyaları” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Dərsdə fakültə dekanı dos.B.Apoyev, rektorluğun nümayəndəsi dos.C.İbrahimov, kafedra müdiri dos.A.Quliyev və kafedranın bir qrup əməkdaşı iştirak edirdi. Dərsdə müəllim mövzunun məzmununu əyaniləşdirən slaydlardan istifadə edərək tələbələrin fəallığını

Daha ətraflı

DOSENT CƏFƏR İBRAHİMOVUN İCTİMAİYYƏT ÜÇÜN AÇIQ DƏRSİ

  21.11.2017-ci il tarixdə pedaqoji fakultənin təşkilatçılığı ilə Psixologiya kafedrasının dosenti C.İbrahimovun “Müasir dövrdə yeni pedaqoji təfəkkür və onun yaranmasını şərtləndirən amillər” mövzusunda ictimaiyyət üçün açıq dərs keçirilmişdir. Dərsdə GDU-nun prorektoru dos. G.Fətəliyeva,pedaqoji fakultənin dekanı dos.B.Apoyev,psixologiya kafedrasının müdiri dos.Z.Cavadova, müəllimlər şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri tələbələr iştirak etdilər. Müasir dərs konsepsiyasının əsas məsələləri:Mövzunun aktuallığını əsaslandıran məruzəçi dos.C.

Daha ətraflı

Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 25 illiyi münasibətilə “Dəyirmi masa” təşkil edildi

  21.11.2017-ci il tarixdə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 25 illiyi münasibətilə fakültənin birinci kurs tələbələri ilə  ” Dəyirmi  masa” təşkil edildi.Tədbiri fakültə dekanı dos. B.Apoyev giriş sözü ilə açıq elan edərək çıxış üçün sözü universitetin  Humanitar məsələlər üzrə prorektoru G.Fətəliyevaya verdi. G.Fətəliyeva öz çıxışında YAP-ın yaranmasında  ve iqtidar partiyası kimi formalaşmasında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin

Daha ətraflı

AÇIQ DƏRS – MÜƏLLİM MÜBƏRRA YADİGAROVA

  16.11.2017 – ci il tarixdə fakültənin İbtidai sinif müəllimliyi ixtisasının 1-ci kursunda Alman dili kafedrasının müəllimi Mübərra Yadigarovanın “Aufdem Bahuhof” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Dərsdə fakültə dekanı dos.B.Apoyev, rektorluğun nümayəndəsi dos.C.İbrahimov, dekan müavini İ.Haqverdiyev və kafedranın bir qrup müəllimi iştirak edirdi. Müəllim dərsdə müxtəlif interaktiv təlim üsullarından istifadə edərək məqsədinə nail ola bildi. Dərs

Daha ətraflı

Açıq dərs – b/m. Nüşabə Seyfullayeva

14.11.2017 – ci il tarixində “Musiqi fənləri” kafedrasının baş müəllimi Nüşabə  Seyfullayevanın “Musiqi nezeriyyesinin esaslari ve Harmoniya” “Vll pille septakkordu ve onun donmeleri helli ile ( V pille septakkod vasitesile” mövzusunda laborator məşğələ şəklində açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə Pedaqoji fakültənin dekanı dos. B.Apoyev, rektorluğun səlahiyyətli nümayəndəsi dos.C.İbrahimov, tədrisin təşkili və təlimin texnologiyaları üzrə dekan müavini İ.Haqverdiyev,

Daha ətraflı

Açıq dərs- b/m. Alvina Babayeva

14.11.2017-ci il tarixdə b/m . Alvina Babayevanın açıq dərsi keçirilmişdir. Açıq dərs İbtidai sinif müəllimliyi ixtisasının (rus bölməsi) II kursunda Psixologiya fənnindən “Особенности развития психики в младшем школьном возрасте” mövzusunda  aparılmışdır. Dərs mühazirə formasında təşkil edilmişdir. Dərsə aid slayd hazırlanmış və yeni təlim texnologiyalarından istofadə edilmişdir. Dərsdə pedaqoji fakültənin dekanı dos. B.Apoyev, tədrisin təşkili və

Daha ətraflı