Dosent Babayeva Nübubət İsax qızı

Nububat Babayeva

10 avqust 1948-ci il

1954-cü il – 1965-ci il C.Cabbarlı adına Gəncə (keçmiş Kirovabad) şəhər 6 saylı məktəbdə təhsil almışdır.

1971-ci ildə indiki GDU – nin məzunu olmuşdur. Həmin ildəndə GDU – nin müxtəlif kafedralarında, müxtəlif vəzifələrdə, hal – hazırda isə Pedaqogika və təhsilin əsasları kafedrasına dosent vəzifəsində çalışır.

Respublikamızın daxili və xarici siyasıtini dəstəkləyir. YAP – nın üzvüdür.

Ailəlidir. Üç övladı var.

Pedaqogika elminin müxtəlif sahələrinə aid xeyli sayda elmi -metodik əsərlərin müəllifidir. Onlardan:

1.Şagirdlərdə əməyə məhəbbət tərbiyəsi. 2s., ibtidai məktəb və məktəbə qədər tərbiyə N3.1989

2.Müəllimin єəxsi nümunəsi tərbiyə vasitəsidir. 3s., Azərbaycan məktəbi N6-7.1991

 1. Təlim prosesinde iqtisadi tərbiyə təcrübəsindən. 2s., ibtidai məktəb və məktəbə qədər tərbiyə. N2. 1991
 2. Uşaqların iqtisadi tərbiyəsində etnopedoqoji nümunələrdən istifadə məsələləri. 1s., Respublika elmi konfrans tezis 1992
 3. Şagirdlərin iqtisadi tərbiyəsində etnopedoqoji nümunələrdən istifadə məsələlərinə dair. 2s., Ümumrespublika konfransı tezis 1993
 4. Məktəblərin iqtisadi tərbiyəsi. 4s., Pedoqoji-psixoloji elmlər seriyası N1. 1997
 5. Ulularımız nə demiş, gözl demiş. 3s., Ana sözü jurnalı N7. 1995
 6. Təlim prosesində iqtisadi tərbiyə. 20s., Metodik vəsait 1997
 7. Xalq pedoqikası və єagirdlərin iqtisadi tərbiyəsi. 21s., Metodik vəsait 1997
 8. Məktəblilərin iqtisadi tərbiyəsi. 1s., Respublika elmi konfrası 1997
 9. Akademik Mehdi Mehdizadə pedaqoji aləmdə daima yaşayır. 1s., GDU-nun elmi əsərləri 2000
 10. Ailədə psixoloji mühitin və məktəblərin tərbiyəsində onun yeri. 2s., GDU-nun elmi əsərləri 2003
 11. Müəllim və єagird mьnasibətləri.3 s. Təhsil,mədəniyyət,incəsənət.Bakı.2004,N1

14.Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda vətənə məhəbbət hissi.1 s.,Tələbə və magistrlərin elmi-tədqiqat iєlərinin tematik toplusu.2006

15.Kiçik yaşlı məktəbliləri əməyə alışdırmaq.1,5s.,Tələbə və magistrlərin elmi-tədqiqat iєlərinin tematik toplusu.2006

16.Ailədə kiçik yaşlı uşaqların tərbiyəsində

işgüzarlığın əhəmiyyəti.1,5s..,Tələbə və magistrlərin elmi-tədqiqat iєlərinin tematik toplusu.2006

17.Folklor-xalq pedaqogikası.5s.Dünya N3,2010

18.Vətən anadır.6s. Dünya N3,2010

19.Valideyn əməksevərliyi və işgüzarlığı uşaqlarda həmin keyfiyyətlərin formalaşmasına zəmin yaradır. 6 s.,Dünya N3,2010.

20.”Azərbaycan xalq pedaqogikası” proqram və sair.