Dosent Bayramova Ziyafət Vilayət qızı

Ziyafat Bayramova

30 oktyabr 1969-cu il

1976 – 1986-cı ildə Gəncə şəh. N.K.Krupskaya adına 4 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

1986 – 1990 – cı illərdə H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1995 – ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində müəllim kimi fəaliyyət göstərir. Hal – hazırda Pedaqogika və təhsilin əsasları  kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.

Pedaqoji fakültə üzrə Tədris metodik şuranın sədridir, fakültə elmi şürasının üzvüdür.

Öz üzərində çalışan, səriştəli müəllimdir. Elmi tədqiqat işinə xüsusi diqqət yetirir. Xeyli sayda elmi – metodiki məqalələrin, fənn proqramlarının müəllifidir.

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

Ailəlidir, bir qızı var.