Dosent Mehdiyev Hüseyn Polad oğlu

Huseyn Mehtiyev

 05 yanvar  1937 – ci il

1956 – 1961 illərdə H.Zərdabi adına Kirovobad Dövlət Pedaqoji İnsitutunun (indiki Gəncə Dövlət Universiteti) fizika – riyaziyyat fakultəsidə təhsil almışdır.

1971 – ci ildən GDU – nində fəaliyyət göstərir. Hal – hazırda Pedaqogika və təhsilin əsasları kafedrasında dosent vəzifəsində calışır.

Ailədir, 4 övladı var.

Xeyli sayda elmi metodiki məqalələrin müəllifidir. Onlardan:

  1. Ədədlərin müqayisəsi və ədədi bərabərsizliklər. İMMT.Bakı 1976 № 2
  2. Riyaziyyat dərslərinində problemin yaradılması haqqında. Fizika və riyaziyyat tədrisi, Bakı, 1978
  3. Riyaziyyatın tədrisi prosesində şagirdlərin peşəyönümunün formalaşdırılması təcrübəsindən. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi, Bakı, 1990
  4. İdbtidai siniflərin riyaziyyat təlimində innovasiya və tətbiqi imkanları. GDU Elmi xəbərlər, 2013 və başqaları.