Rəhimova Mirvari Miri qızı

 

1974-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olmuş, 1981-1991 cı illərdə Gəncə şəhərindəki 1 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. 1994-cü ildə H.Zərdabi adına Gəncə Dövət Pedaqoji İnstititunun “Pedaqogika və psixologiya” fakültəsinin “Pedaqogika və psixologiya”  ixtisasına daxil olmuş, 1998-ci  ildə həmin institutu fərqlənmə  diploma ilə  bitirmışdır. Eləcədə 2001-ci ildə  Gəncə Dövlət Universitetinin Magistratura şöbəsinin“Pedaqogika tarixi və nəzəriyyəsi” ixtisasına daxil olmuş, 2004-cü ildə magistr pilləsini  fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Hal-hazırda psixologiya kafedrasında  müəllim vəzifəsində  işləyir. Xeyli sayda elmi məqalələrin müəllifidir.