Baş müəllim Məmmədova Pərvanə İlyas qızı

Məmmədova Pərvanə Baş müəllim

1974-cü il dekabrın 16-da Gəncə şəhərində anadan

olmuşdur.1996-cı ildə H.Zərdabi adına GDPİ-nin Pedaqoji fakültəsinin İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Həmin il Psixologiya kafedrasında baş laborant vəzifəsinə, 1998-ci ildə isə Psixologiya kafedrasında müəllim vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 2008-ci ildən hal-hazıra kimi Psixologiya kfedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır. Fənn proqramları, xeyli sayda elmi məqalələrin və tezislərinin müəllifidir.

Tədqiqat sahəsi Yaş və pedaqoji psixologiya istiqaməti üzrədir.