Baş müəllim Hüseynova Ərkinaz İsax qızı

Hüseynova Ərkinaz Baş Müəllim 

1953-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub.

1976-cı ildə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitunu Gəncə Dövlət Universitetinin İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası ixtisasına  daxil olmuşdur, 1981-ci ildə isə həmin institutu bitirmişdir. 1971-ci ildən elmi-pedaqoji fəaliyyətə başlamış,1991-ci ildən  isə həmin institutun  Psixologiya kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır. 18 məqalə müəllifidir.