Həmidova Güntəkin Allahverdi qızı

 

Həmidova Güntəkin müəllim

1978-ci ildə  Gəncə şəhərində anadan olub.1995-ci ildə

H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitunun  “İbti-

dai təhsilin pedaqogikası və metodikası” ixtisasına daxil

olub, 1999-cu ildə fərqlənmə diplomu ilə bititirib. Həmin ildə mağistratura şöbəsinin “ Pedaqogka nəzəriyyəsi və tarixi”  ixtisasına  daxil olub, 2001-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Hal- hazırda psixologiya kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır və  GDU-nin  doktorantura  şöbəsinin pedaqogika  ixtisası üzrə dissertantıdır.  Məqalələr müəllifidir.