Baş müəllim CƏLİLOVA TÜNZALƏ ƏDALƏT QIZI

Tunzale Calilova

1969 – cu  ilin  noyabr  ayında  Gəncə  şəhərində

anadan  olmuş və həmin şəhərdə orta məktəbi bitirmişdir.

1987-ci  ildə  GDPİ-nin  “İbtidai təhsilin  pedaqogikası  və  metodikası”  ixtisasına  qəbul  olmuş və 1991- ci  ildə isə həmin  İnstitutu  bitirmişdi. 1996-ci ildən GDPİ- nin  Psixologiya  kafedrasında  baş  laborant,  1998-ci  ildən müəllim və  2005-ci  ildən  baş  müəllim  vəzifəsində çalışır.

2014-cü  ilin  mart  ayında ″ Kiçik  yaşlı  məktəblilərdə özünə  nəzarət  bacarıqlarının  formalaşdırılması  üzrə  işin  sistemi″ mövzusu  üzrə namizətlik dissertasiyasını  müdafiə  etmişdir. 21 elmi  məqalənin, fənn proqramlarının   müəllifidir .   Ailəlidir.