Baş müəllim Bayramova Sabirə Sabir qızı

Bayramova Sabirə baş müəllim

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

1974-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olub.

1981-1991-ci illərdə Gəncə şəhəri Nizami Gəncəvi adına 11saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.

1991-ci ildə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisasına qəbul olmuş, 1996-cı ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

30 yaxın elmi məqalənin müəllifidir.