Bağırova Abuhəyat Məmmədəli qızı

Bağırova Abuhəyat baş müəllim

Psixologiya kafedrasının baş müəllimi

16.01.1962-ci ildə  Gəncə şəhərində anadan olub  1970-ci ildə Gəncə şəhəri K.D.Uşinski adına  29№ li orta  məktəbinə daxil olub 1979 –cu ildə orta məktəbi bitiribdir. 1989-cu ildə GDPİ-nin Pedaqoqika və Psixologiya fakultəsinə daxil olmuş, 1993-cu ildə bitiribdir. 1996-cı ildə Pedaqoqika kafedrasına laborant vəzifəsinə daxil olmuşdu və 1999-cu ildən Psixologiya kafedrasında müəllimə işləyir. 2009-cu ildə baş müəllim keçib. 12 məqalə müəllifidir.