Rüstəmzadə Ayəd Rüstəm oğlu

Ayed Rustamzada

Bədən  tərbiyəsi  və  idman  kafedrasının  müəllimi  Rüstəmzadə  Ayəd   Rüstəm  oğlu .

07 . 03. 1955   Ağstafa   rayonu   Poylu  qəsəbəsində  anadan  olmuşdur .

1972 – ci  ildə  Gəncə  Pedaqoji  İnstituta  daxil  olmuş , 1976 – cı  ildə  həmin  İnsitutu  bitirmişdir .

Güləş  üzrə  Azərbaycan   Respublikasının  Milli  dərəcəli  hakimidir .

Azərbaycan   Güləş  Federasiyasının  7  saylı  ( Gəncə – Qazax )  nümayəndəliyinin  koordinatoru .

1 – ci  kateqoriyalı   məşqçi  müəllim .

Azərbaycan  Respublikasının  İdman  ustası .

Azərbaycan  Respublikasının   “  Fəxri  Bədən  tərbiyəsi  və  idman  işçisi “ .Gəncə  şəhəri  Güləş  üzrə  Hakimlər  kolleqiyasının  sədri .

                          Dərc  olunmuş   elmi tədris  metodiki   işlər .

1 .Ali  məktəblərdə   B/T – si  tədris  fənni  kimi.  Elmi  əsərlər  məcmuəsi.

Bakı 2007 səh  150 .

2 .Fiziki   tərbiyənin  məqsəd  və  vəzifələri .   GDU  elm  əsərlər  məcmuəsi .

Bakı   2007  səh  152.

3 Ali  məktəblərdə  fiziki  tərbiyə  elmi  fənn  və  tədris  fənni  kimi . Elmi  əsərlər məcmuəsi . Fundamental   humanitar və  təbiət  elmləri  seriyası  N 1    Gəncə  2012  səh  216 .

4 B/T fənni   üzrə  proqram  Gəncə – 2012

5 .Milli  güləş  və  zorxana  fənni  üzrə  proqram  Gəncə –  2012