Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının 100 illiyi münasibəti ilə “Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində yeni səhifələr və ənənələr” mövzusunda təqdimatlar dinlənilmişdir

2021-ci il 11 noyabr, saat 12.00-da Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının 100 illiyi münasibəti ilə BMA-nın fortepiano fakültəsinin II kurs tələbələrinin “Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində yeni səhifələr və ənənələr” mövzusunda təqdimatları Gəncə Dövlət Universitetinin pedaqoji fakültəsinin “Musiqi fənləri” kafedrasının əməkdaşları və “Musiqi müəllimliyi” ixtisası üzrə təhsil alan  tələbələri tərəfindən  online “Zoom” platforması  üzərindən maraqla dinlənilmişdir.