Nəbiyev Niyazi Hüseynalı oğlu

Niyazi Nabiyev

Bədən tərbiyəsi  və idman  kafedrasının  dosent əvəzi Nəbiyev Niyazi Hüseynalı oğlu,

01.02.1977-ci ildə Ermənistan Respublikasının Vardenis rayonu Zərkənd kəndində anadan olmuşam. Məlum hadisələrlə əlaqədar təhsilimi Gəncə şəhəri 9-saylı tam orta məktəbdə davam etdirmişəm. 1997-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Peşə təlimi ixtisası. Gəncə Dövlət Universitetinin 2001-cü ildə isə magistr pilləsi Pedaqogikanın nəzəriyyəsi və tarixi. 2013- cü ildə ikinci ali təhsilim Gəncə Dövlət Universitetinin Bədən tərbiyəsi və idman ixtisasını bitirmişəm. 2017-ci ildə Bədən tərbiyəsi və idman kafedrası üzrə dosent elmi adı verilmişdir.

                              Dərc  olunmuş  elmi  tədris  metodiki   işlər  .

 1. İdman qurğuları və sadə idman qurğularının quraşdırılması. Dərs vəsaiti.
 2. Ümumtəhsil məktəblərində idman-sağlamlaşdırıcı turizn. Dərs vəsaiti.
 3. Məktəbdə kənar tədbirlər prosesində şagirdlərin mənəvi hüquqi tərbiyəsi. Tezis
 4. Şərq hərbi təkbətək döyüşünün inkişaf tarixi. Elmi Məqalə.
 5. Beynəlxalq güləş yarışlarında hakimlik qaydaları. Elmi Məqalə.
 6. Qədim Çin əlbəyaxa döyüş növündə Uşunun açıqlanması. Elmi Məqalə
 7. Güləşçinin gigiyenası. Elmi məqalə.
 8. İdman nəzəriyyəsi. Proqram.
 9. Fiziki tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası. Proqram.
 10. Şagirdlərin fiziki tərbiyəsinin təşkilinin elmi əsasları. Elmi Məqalə.
 11. Məktəb və məktəbəqədər təhsil müəssisələrində inkişaf etdirici mühitin təşkili. Proqram.
 12. Beynəlxalq Elmi konfrans məqaləsi.
 13.  Fiziki tərbiyə prosesində şagirdlərin özünütərbiyə fəqliyyətinin stimullaşdırılmasının nəzəri məsələləri. Tezis.
 14.  Fövqəladə vəziyyət şəraitində obyektlərdə işin dayanıqlığının əsasları və mahiyyəti. Elmi məqalə