Bəylərova Sədaqət Aydın qızı

Sadaqat Baylarova

Bədən tərbiyəsi  və  idman kafedrasının  baş  müəllimi  Bəylərova  Sədaqət  Aydın  qızı .

1970  – ci  ildə  Goranboy  rayonu   Xanqərvənd   kəndində  anadan  olmuşdur ..

1987 –  cİ  ildə S. M. Kirov  adına  Bakı  B/T  instutuna  daxil  olub, 1991  – ci  ildə  həmin  İnsitutu  bitirib . Atletika  idman  növü  üzrə   ixtisasçıdır

                     Dərc   olunmuş  elmi   və   tədris  metodiki  işlər .

1 “ Şagirdlərin   fiziki  hərəkətlərdə  müstəqil  məşğələlərə  hazırlanması”  metodikasının  xüsusiyyətıəri .

2 . İradi  keyfiyyətlərin  inkişafına  idmanın  təsiri .

3 . Şagird  şəxsiyyətinin  hərtərəfli  inkişafına  fiziki  tərbiyənin  təsiri .

4 .Bədən  tərbiyəsi  dərsinin  əsas  xüsusiyyətləri .