Monthly Archives: Dekabr 2021

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN YARADICILIĞINA HƏSR OLUNMUŞ “NİZAMİDƏ ÖZÜNÜTƏRBİYƏ” VƏ “HEYDƏR ƏLİYEV VƏ NİZAMİ GƏNCƏVİ” ADLI KİTABLARIN TƏQDİMATI KEÇİRİLDİ

Gəncə Dövlət Universitetində Pedaqoji fakültənin dekanı, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Bayram Apoyevin dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin yaradıcılığına həsr olunmuş “Nizamidə özünütərbiyə” və “Heydər Əliyev və Nizami Gəncəvi” kitablarının təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Mərasimi Universitetin Humanitar məsələlər üzrə prorektoru Gülsüm Fətəliyeva açaraq müəllifin gərgin axtarışlarının bəhrəsi olan bu kitabların əhəmiyyətindən danışmış, hər iki

Daha ətraflı

Elmi şura

24.12.2021-ci il tarixində Pedaqoji fakültədə Elmi şura keçirilmişdir. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur:  Payız imtahan sessiyasına hazırlıq tədbirləri (dos.B.Apoyev). Buraxılış işlərinin icravəziyyəti (kaf.müdirləri). “Azərbaycan müəllimi” qəzetinin 12.11.2021-ci il tarixi №43 (8951) sayında dərc olunmuş elana əsasən kafedrada boş olan kafedra müdiri vəzifəsinə seçilməsi ilə əlaqədar daxil olmuş ərzələrin müzakirəsi. Cari məsələ.

Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş “Nizami Gəncəvinin poetik irsi Azərbaycan bəstəkarlarının vokal əsərlərində” mövzusund elmi-praktik konfrans keçirildi

23 dekabr 2021-ci il tarixində Gəncə Dövlət Universitetinin “Pedaqoji” fakültəsinin “Musiqi müəllimliyi” ixtisası üzrə  II kurs tələbələri “Nizami Gəncəvinin poetik irsi Azərbaycan bəstəkarlarının vokal əsərlərində” mövzusunda TEC xətti ilə hazırladıqları elmi, yaradıcılıq işlərini “Musiqi fənləri” kafedrasında keçirilən elmi-praktik konfransda  təqdim etmişlər. Elmi-praktik konfransda tələbələr elmi məruzələrlə çıxış etmiş, Nizami Gəncəvinin poetik mətnlərinə Azərbaycan bəstəkarlarının yazdıqları

Daha ətraflı

Elmi şura

22 dekabr 2021-ci il tarixində Pedaqoji fakültədə Elmi şura keçirilmişdir. Elmi Şurada aşağıdakı məsələlər müzakirə olunmuşdur: Fakültənin ixtisas kfedralarında aparılan elmi-tədqiqat işlərinin icra vəziyyəti.- kafedra müdirləri. Fakültədə Psixologiya fənninin tədrisi vəziyyəti – TMŞ-nın sədri dos.Z.Bayramova. Müsbiqə üzrə müəllim seçkisi – b/m İ.Haqverdiyev Cari məsələ: Təhsil haqqı borcu ilə əlaqədar ÜOMQ-si 15.12.2021-ci ildə hesabat. Tələbələrə –

Daha ətraflı

Tələbələrin, doktorantların və magistrantların təqaüdü artırıldı

Prezident İlham Əliyev “Doktorantlara, ali təhsil, orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələrində, həmçinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində təhsil alan tələbələrə təqaüdlərin verilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 14 fevral tarixli 961 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilməsi barədə Sərəncam imzalayıb. Sərəncamla “Doktorantlara, ali təhsil, orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələrində, həmçinin Azərbaycan Milli Elmlər

Daha ətraflı

“Kiçikyaşlı məktəblilərin musiqili-ritmik tərbiyəsi. Uşaq musiqi alətlərində ifaçılıq üsulları” mövzusunda açıq dərs dinlənildi

“Musiqi fənləri” kafedrasında 16 noyabr 2021-ci il tarixində kafedranın baş müəllimi Səidə Həsənovanın “Musiqinin tədrisi metodikası-1” fənnindən “Kiçikyaşlı məktəblilərin musiqili-ritmik tərbiyəsi. Uşaq musiqi alətlərində ifaçılıq üsulları” mövzusunda “Musiqi müəllimliyi” ixtisası üzrə pedaqoji fakültənin III kurs tələbələri ilə seminar şəklində açıq dərsi dinlənilmişdir.

«Tərbiyənin formaları» mövzusunda açıq dərs keçirildi

01 dekabr 2021-ci il tarixdə Pedaqoji fakültənin  «Təhsilin pedaqogikası və metodikası» kafedrasının müəllimi  Məmmədova Vəfa Oktay qızının «Ibtidai sinif müəllimliyi» ixtisasının I kursunda Pedaqogika fənnindən «Tərbiyənin  formaları» mövzusunda açıq dərsi keçirildi. O, dərsə başlamamışdan əvvəl Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçərək torpaqlarəmızı 30 illik erməni işğalından qanları ilə suvarıb, canları bahasına azad

Daha ətraflı

“Prelüdiya və fuqa. Etüd (bədii ifa üzərində iş)” mövzusunda açıq dərs keçirildi

01 dekabr 2021-ci il tarixində “Musiqi fənləri” kafedrasının baş müəllimi Nərgiz Haqverdiyevanın “Əsas musiqi aləti və onun tədrisi metodikası-5 (fortepiano)” fənnindən “Prelüdiya və fuqa. Etüd (bədii ifa üzərində iş)” mövzusunda “Musiqi müəllimliyi” ixtisası üzrə təhsil alan III kurs tələbəsi Əmrahova Könül ilə fərdi məşğələ şəklində açıq dərs keçirilmişdir.