Kateqoriya Arxivləri: Professor-müəllim heyəti Musiqi fənnləri

MƏHƏRRƏMOVA SƏMA BƏŞİR QIZI

Məhərrəmova Səma Bəşir qızı 08 dekabr 1974-cü ildə Azərbaycan Respublikası Gəncə şəhərində (Kirovabad) ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1981-ci ildə C.Cabbarlı adına 6 saylı ümumtəhsil orta məktəbin birinci sinfinə daxil olmuş, 1991-ci ildə həmin məktəbin onuncu sinfini bitirmişdir. Həmçinin         1982-1988-ci illərdə Gəncə şəhər F.Əmirov adına 1 saylı Uşaq musiqi məktəbinin fortepiano sinfində təhsil almışdır. 1991-ci ildə […]

Davamı

NƏBİYEVA LEYLA MƏZAHİR QIZI

NƏBİYEVA LEYLA MƏZAHİR QIZI Kafedranın müəllimi – Nəbiyeva Leyla Məzahir qızı 1988-ci il fevral ayının 23-də Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində  anadan olmuşdur. Azərbaycanlıdır. 1988-ci  ildə  N.K.Krupskaya adına  4  saylı  ümumtəhsil  orta  məktəbin birinci  sinfinə  daxil  olub, 1996-cı  ildə həmin məktəbin  səkkizinci sinfini bitirmişdir. 1989-1996-ci illərdə 1saylı  uşaq  musiqi  məktəbinin  fortepiano  sinfində təhsil almışdır. 1996-cı  ildə  Q.Hüseyinli  […]

Davamı

SEYFULLAYEVA NÜŞABƏ NƏRİMAN QIZI

SEYFULLAYEVA NÜŞABƏ NƏRİMAN QIZI Kafedranın baş müəllimi – Seyfullayeva Nüşabə Nəriman qızı 1961-ci il uyun ayının    29-da Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Azərbaycanlıdır. 1968-ci ildə Gəncə şəhər N.Krupskaya adına 4 saylı orta məktəbin rus bölməsinin birinci sinfinə daxil olmuş, 1976-cı ildə həmin məktəbin səkkizinci sinfini bitirmişdir. 1969-1971-cı illərdə Gəncə şəhər  1 saylı, 1972-1976-cı illərdə […]

Davamı

RƏFİBƏYLİ LALƏ HAKİM QIZI

RƏFİBƏYLİ LALƏ HAKİM QIZI Kafedranın müəllimi – Rəfibəyli Lalə Hakim qızı 12 sentyabr 1979-cu ildə Azərbaycan Respublikası Gəncə şəhərində ziyalı aləsində anadan olmuşdur. Azərbaycanlıdır. 1985-ci ildə 4 saylı ümumtəhsil məktəbinin birinci sinifinə daxil olmuş və 1994-cü ildə həmin məktəbin doqquzuncu sinifini bitirmişdir. 1987-1994-cü illərdə Gəncə şəhəri 1 saylı Uşaq musiqi məktəbinin fortepiano sinifində təhsil almışdır. […]

Davamı

RÜSTƏMOVA SEVİNC İLHAM QIZI

RÜSTƏMOVA SEVİNC İLHAM QIZI Kafedranın baş müəllimi- Rüstəmova Sevinc İlham qızı 1982-ci il avqust ayının 30-da Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Azərbaycanlıdır. 1989-cu ildə A.S.Puşkin adına 9 saylı orta məktəbinə daxil olmuş,  1999-cu ildə orta məktəbi bitirmişdir. 1990-1997-ci illərdə Gəncə şəhər  İ.Qayıbov adına 5 saylı  uşaq musiqi məktəbində fortepiano sinfində  təhsil almışdır. 1999-2003-cü illərdə Gəncə Dövlət […]

Davamı

ŞABANOVA SEVİL AĞAƏLİ QIZI

 ŞABANOVA SEVİL AĞAƏLİ QIZI Kafedranın baş müəllimi – Şabanova Sevil Ağaəli qızı 1962-ci ildə avqust ayının 3-də Gəncə (Kirovabad) şəhərində anadan olmuşdur. Azərbaycanlıdır. 1969-cu ildə N.Krupskaya adına 4 saylı ümumtəhsil orta məktəbin 1-ci sinfinə daxil olub, 1977-ci ildə səkkizinci sinfi bitirmişdir. 1969-1976-cı  illərdə Gəncə şəhəri 1 saylı uşaq musiqi məktəbinin fortepiano sinfində təhsil almışdır. 1977-ci […]

Davamı

TAĞIYEVA GÜNAY HAFİZ QIZI

TAĞIYEVA GÜNAY HAFİZ QIZI Kafedranın müəllimi – Tağıyeva Günay Hafiz qızı 1976-cı il sentyabr ayının 6-da Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. Azərbaycanlıdır. 1983-cü ildə Gəncə şəhər 28 saylı orta məktəbin birinci sinfinə daxil olmuş, 1991-ci ildə həmin məktəbin 9-cu sinfini bitirmişdir. 1984-1991-ci illərdə Gəncə şəhər Bülbül adına 3 saylı uşaq musiqi məktəbinin fortepiano sinfində təhsil almışdır. […]

Davamı

QURBANOVA GÖYÇƏK QƏDİR QIZI

Kafedranın 0,5 ştat müəllimi – Qurbanova Göyçək Qədir qızı 1951-ci il fevralın 2-də Azərbaycan Respublikası Gəncə (Kirovabad) şəhərində anadan olmuşdur. Azərbaycanlıdır. 1958-ci ildə Kirovabad şəhəri N.Krupskaya adına 4 saylı məktəbin 1-ci sinfinə daxil olmuş, 9-cu sinfi bitirdikdən sonra Kirovabad şəhəri 3 saylı trestin klubunda fortepiano sinfi üzrə müəllim işləmişdir. 1969-cu ildə Ağdam Orta ixtisas musiqi […]

Davamı