HAQVERDİYEVA NƏRGİZ ƏLİ QIZI

Nargiz Haqverdiyeva

HAQVERDİYEVA NƏRGİZ ƏLİ QIZI

Kafedranın baş müəllimi – Haqverdiyeva Nərgiz Əli qızı 1968-ci il iyun ayının 29-da Qazaxıstan respublikasının Alma-Ata şəhərində anadan olmuşdur. 1991-ci ildə Qazax Dövlət Konservatoriyasının fortepiano fakültəsinin qiyabi şöbəsini bitirib. Gəncə Dövlət Universitetinin “Musiqi fənləri” kafedrasında 1991-ci ildən müəllim, 2004-cü ildə baş müəllim vəzifəsinə işləyir. “Əsas və əlavə musiqi alətləri” metodbölməsinin rəhbəridir.

1997-ci ildən YAP-ın üzvüdür.

Ailəlidir, 3 övladı var.

Çap olunmuş məqalələrin siyahısı:

 

1.Fortepiano sinfində tə­lə­bələrin müstəqil eşitmələri üçün me­to­dik tövsiyyələr. Gəncə Dövlət Uni­ver­si­teti­­nin Elmi əsərlər məc­muəsi.Bakı,1999

  1. Əsas musiqi aləti (fortepiano) fənni üzrə tədris reper­tu­a­rı. Gəncə Dövlət Uni­ver­si­teti­­nin Elmi əsərlər məc­muəsi Bakı, 2000

3.Fortepiano ifaçılıq tə­limi prose­sində mu­si­qieşitmə vərdiş­ləri­nin inkişafı. Gəncə Dövlət Uni­ver­si­teti­­nin Elmi əsərlər məc­muəsi. Bakı, 2000

  1. Fortepiano ifaçılıq tə­limi prose­sində ritm qabiliy­yətinin inkişafı. Gəncə Dövlət Uni­ver­si­teti­­nin Elmi əsərlər məc­muəsi. Bakı. 2003.
  2. Fortepiano ifaçılıq təlimi prose­sində mu­siqi yad­da­şının inki­şafına dair. Gəncə Dövlət Uni­ver­si­teti­­nin Elmi əsərlər məc­muəsi .,Bakı.2004

6.Fortepianoda qam­ma, ak­kord və arpe­cioları çalmaq üçün vəsait.Bakı, 2007

  1. İdman və estetik tərbiyə. Gəncə Dövlət Uni­ver­si­teti­­nin Elmi əsərlər məc­muəsi.,Bakı, 2008
  2. Muğamların öyrənilməsi tarixinə dair. Gəncə Dövlət Uni­ver­si­teti­­nin Elmi əsərlər məc­muəsi., Gəncə, 2014
  3. Gəncə şəhər 1 saylı uşaq musiqi məktəbinin yaranma və inkişaf tarixi. Gəncə Dövlət Uni­ver­si­teti­­nin Elmi əsərlər məc­muəsi., Gəncə, 2015.