HƏSƏNOVA SƏİDƏ ZAHİD QIZI

Saida Hasanova

HƏSƏNOVA SƏİDƏ ZAHİD QIZI

Kafedranın baş müəllimi- Həsənova Səidə Zahid qızı 1974-cü il sentyabr ayının 23-də  Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1996-cı ildə Gəncə Dövlət Uni­ver­sitetinin  əyani şöbəsini “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası əlavə “Musiqi” ixtisası üzrə bitirib. Gəncə Dövlət Universitetinin “Musiqi fənləri” kafed­rasında 1996-cı ildən müəllim, 2008-ci ildən baş müəllim vəzifəsində işləyir. Kafedrada elmi-tədqiqat işləri üzrə məsul şəxs kimi fəaliyyət göstərir.

1997-ci ildən YAP-ın üzvüdür.

Ailəlidir, 2 övladı var.

Çap olunmuş məqalələrin siyahısı:

 

  1. “Konsertmeyster vərdişlərinin təlim prosesində müəllim yaradıcılıq qabiliyyətinin formalaşması”. Gəncə Dövlət Uni­ver­si­teti­­nin Elmi əsərlər məc­muəsi., Bakı, 2003.
  2. “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrə Azərbaycan xalq musiqisinin öyrədilməsinin əhəmiyyəti”. Gəncə Dövlət Uni­ver­si­teti­­nin Elmi əsərlər məc­muəsi., Bakı, 2004.
  3. “İbtidai təhsilin pedaqogiukası və metodikası ixtisası təhsil alan tələbələrə Azərbaycan xalq mahnılarının tədrisi metodikası”. Gəncə Dövlət Uni­ver­si­teti­­nin Elmi əsərlər məc­muəsi., Bakı, 2005.
  4. “Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında romans janrının yeri və əhəmiyyəti”. Gəncə Dövlət Uni­ver­si­teti­­nin Elmi əsərlər məc­muəsi., Gəncə,2007.
  5. “İbtidai siniflərdə Azərbaycan xalq rəqslərindən istifadə edilməsinə dair”. Gəncə Dövlət Uni­ver­si­teti­­nin Elmi əsərlər məc­muəsi., Gəncə, 2008.
  6. “Kiçikyaşlı məktəblilərin musiqi tərbiyəsi və musiqi inkişafından “Segah” muğamından istifadənin imkan və yolları”. Gəncə Dövlət Uni­ver­si­teti­­nin Elmi əsərlər məc­muəsi., Gəncə, 2011.
  7. “Muğam və Azərbaycan baleti”. Gəncə Dövlət Uni­ver­si­teti­­nin Elmi əsərlər məc­muəsi., Gəncə, 2013.
  8. “Ümumtəhsil məktəblərinin 3-cü sinif şagirdlərinin musiqi tərbiyəsində Azərbaycan muğamlarından istifadənin imkan və yolları”. Gəncə Dövlət Uni­ver­si­teti­­nin Elmi əsərlər məc­muəsi., Bakı, 2014.
  9. “Gəncə şəhər 4 saylı uşaq musiqi məktəbinin yaranma və inkişaf tarixi”. Gəncə Dövlət Uni­ver­si­teti­­nin Elmi əsərlər məc­muəsi., Gəncə, 2015