MƏHƏRRƏMOVA GÜLTƏKİN SABİR QIZI

Gultakin Maharramova

MƏHƏRRƏMOVA GÜLTƏKİN SABİR QIZI

Kafedranın baş müəllimi- Məhərrəmova Gültəkin Sabir qızı 1964-cü il iyun ayının 24-də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1983-cü ildə Gəncə Musiqi kollecini, 1991-ci ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun “Mədəni maarif işinin təşkili və metodikası”  fakültəsinin əyani şöbəsini bitirib. Gəncə Dövlət Universitetinin “Musiqi fənləri” kafedrasında 1994-cü ildən müəllim, 2010-cu ildən  baş müəllim vəzifəsində işləyir.

1997-ci ildən YAP-ın üzvüdür.

Ailəlidir, 2 övladı var.

Çap olunmuş elmi məqalələrin siyahısı:

 

  1. “Azərbaycan bəstəkarlarının simfonik muğamları və məktəblilərin musiqi tərbiyəsində onlardan istifadənin imkan və yolları”. Gəncə Dövlət Uni­ver­si­teti­­nin Elmi əsərlər məc­muəsi., Gəncə,2010.
  2. “Məktəblilərin musiqi tərbiyəsi və musiqi inkişafında “Humayun” muğamından istifadə”. Gəncə Dövlət Uni­ver­si­teti­­nin Elmi əsərlər məc­muəsi., Gəncə, 2010.
  3. “XIX əsrin II yarısında Rus musiqi mədəniyyəti. Balakirevin yaradıcılığının səciyyəvi xüsusiyyətləri”. Gəncə Dövlət Uni­ver­si­teti­­nin Elmi əsərlər məc­muəsi., Gəncə, 2012.
  4. “Simfonizm və Azərbaycan muğamı”. Gəncə Dövlət Uni­ver­si­teti­­nin Elmi əsərlər məc­muəsi., Gəncə, 2014.
  5. “Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında Gəncə mövzusu”. Gəncə Dövlət Uni­ver­si­teti­­nin Elmi əsərlər məc­muəsi., Gəncə,2015