QARAYEV MÜCAİD MÜZƏFFƏR OĞLU

Mucaid Qarayev

QARAYEV MÜCAİD MÜZƏFFƏR OĞLU

Kafedranın müəllimiQarayev Mücaid Müzəffər oğlu 1973-cü ildə Azər­bay­can Dövlət Konservatoriyasının “Azərbaycan xalq musiqisi-tar” ixtisası üzrə tam kursu bitirmiş.

1993/1994-cü tədris ilindən Gəncə Dövlət Universitetinin “Musiqi fənləri” kafedrasında musiqi müəllimi kimi əmək fəaliyyətimə başlamışam.

10.05.2000-ci il tarixindən YAP-ın üzvüyəm.

12.01.2011-ci il tarixdən Azərbaycan Respublikasının  əmək veteranıyam.

Çap olunmuş məqalələrin siyahısı:

  1. “Əsas musiqi aləti (tar) fənni üzrə tədris repertuarına verilən müasir tələblər”. Gəncə Dövlət Uni­ver­si­teti­­nin Elmi əsərlər məc­muəsi., Bakı, 2000.
  2. “Tədris prosesində Azərbaycan muğamlarından istifadə”. Gəncə Dövlət Uni­ver­si­teti­­nin Elmi əsərlər məc­muəsi., Bakı, 2001.
  3. “Texniki vərdişlərin inkişafına dair”. Gəncə Dövlət Uni­ver­si­teti­­nin Elmi əsərlər məc­muəsi., Bakı, 2003.
  4. “Tarda çalmağı öyrənməyə başlayanlar üçün metodiki tövsiyələr”. Gəncə Dövlət Uni­ver­si­teti­­nin Elmi əsərlər məc­muəsi., Bakı, 2004.
  5. “Muğam və ritmik muğamların tar sinfində öyrədilmsinə dair”. Gəncə Dövlət Uni­ver­si­teti­­nin Elmi əsərlər məc­muəsi., Bakı, 2004.