QULİYEVA İRADƏ ŞƏMİL QIZI

Irada Quliyeva

QULİYEVA İRADƏ ŞƏMİL QIZI

Kafedranın müəllimi- Quliyeva İradə Şəmil qızı-1955-ci il martın 28-də Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 1982-ci ildə Moskva Dövlət Pedaqoji İnstitutunun “Nəğmə müəllimi” ixtisasının qiyabi şöbəsini bitirib. Gəncə Dövlət Universitetinin “Musiqi fənləri” kafedrasında  1991-ci ildən müəllim, 2013-cü ildən baş müəllim işləyir.

1997-ci ildən YAP-ın üzvüdür.

Ailəlidir, 3 övladı var.

24.09.2012-ci il tarixdən 24.12.2012-ci il tarixədək Bakı şəhəri Azərbaycan müəllimlər İnstitutunun ixtisasartırma təhsilini keçmişəm.

Azərbaycan Müəllimlər İnstitunun İB -042553 saylı Sertifikatını almışam.

Çap olunmuş məqalələrin siyahısı:

  1. “Ümumtəhsil məktəblərində mahnı öyrədilməsi metodikasına verilən müasir tələblər”. Gəncə Dövlət Universitetinin elmi əsərlər məcmuəsi.Bakı, 2000.
  2. “F.Əmirovun fortepiano əsərləri və məktəblilərin musiqi tərbiyəsində ondan istifadənin əhəmiyyəti”. Gəncə Dövlət Universitetinin elmi əsərlər məcmuəsi. Bakı, 2000.
  3. “Fortepiano təlimi prosesində F.Əmirovun fortepiano sərlərindən istifadə olunmasının imkan və yolları”. Gəncə Dövlət Universitetinin elmi əsərlər məcmuəsi.Bakı, 2006.
  4. “Dördüncü siniflərdə muğamların tədrisi metodikası”. Gəncə Dövlət Universitetinin elmi əsərlər məcmuəsi.Gəncə, 2014
  5. “Gəncənin peşəkar musiqi kollektivləri”. Gəncə Dövlət Universitetinin elmi əsərlər məcmuəsi.Gəncə, 2015.