Qazaxova Şahnaz Xəlilhacı qızı

Shahnaz Qazaxova

B/T  və idman  kafedrasının  müdiri  Qazaxova   Şahnaz   Xəlilhacı  qızı.

12 . 11.1966 – cı  ildə  Baləkən  rayonu  Meşəşambul  kəndində  anadan  olub.

1997 – ci ildə S . M . Kirov  adına  Az. D . B/T – si İnstitutuna  daxil  olub, 1991 – ci  ildə  həmin  İnsitutu  bitirib .

1991- ci ildə   Gəncə Dövlət Universitetinin Bədən tərbiyəsi və İdman kafedrasında  baş müəllim kimi fəaliyyət göstərir. 2019-cu ildə hal – hazıradək Bədən tərbiyəsi və idman kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışıram. 4 proqram və xeyli sayda məqalə çap etdirib.