İnsanın sosiallaşmasına təsir göstərən amillər

Təhsilin pedaqogikasi və metodikası kafedrasının baş müəllimi Rəfiqə İsgəndərova Təhsildə Sosial Pisixoloji Xidmət ixtisasında, Sosial pedaqogika fənni üzrə, “İnsanın sosiallaşmasına təsir göstərən amillər”mövzusunda “online”dərsi keçirildi.

https://www.facebook.com/watch/?v=2295668047403908