“B.Kalmıkov, Q.Fridkin “Solfecio”, II hissə, № 91; L.Dadaşova ” Birsəsli solfecio” № 334. Eşitmə vasitəsilə təyin etmək. Musiqi imlası” mövzusunda açıq dərs keçirildi

25.11.2019-cu il tarixində “Musiqi fənləri” kafedrasının baş müəllimi Sevinc İlham qızı Rüstəmovanın “Solfecio” fənnindən. “B.Kalmıkov, Q.Fridkin “Solfecio”, II hissə, № 91; L.Dadaşova ” Birsəsli solfecio” № 334. Eşitmə vasitəsilə təyin etmək. Musiqi imlası” mövzusunda açıq dərsi keçirildi. Açıq dərsdə fakültə dekanı dos. B.Apoyev, kafedranın müdiri prof.S.Qurbanəliyeva, baş müəllimlər N.Seyfullayeva, L.Rəfibəyli, müəllim M.Qarayev iştirak etdilər.